Ormbergets förskola

Barn som gungar

Ormbergets förskola har fyra avdelningar. Alla avdelningar är åldersblandade och har barn i åldrarna 1-5 år.
Vi anpassar miljön utifrån barnens behov och intressen, och gör den lockande, utmanande och stimulerande.

Förskolan ligger precis nedanför Luleås största friluftsområde.

Ormbergets förskola är med i Skolverkets satsning Läslyftet. Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns
språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för
texter, bilder och skriftspråk.

Mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Ormbergets förskola
Höstvägen 1
976 33 Luleå

Avdelningar
Blomman: 0920-45 47 23
Haren: 0920-45 47 74
Myran: 0920-45 47 76
Nyckelpigan: 0920-45 33 95

Rektor
Åsa Snäll
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt