Rutiner

En dag på Norrgården

6:15 Förskolan öppnar, månadsvis Lingonet resp. Blåbäret
8:00 Frukost på respektive avdelning.
Fri lek.
Utevistelse.
11:30 Lunch.
Sovvila för de små barnen, läsvila för övriga.
Ca 12:30 valbara aktiviteter för de barn som är vakna.
Fri lek
14:30 Mellanmål.
Fri lek.
Utelek.
17:30 Förskolan stänger.

Barnen spelar teater.

Inskolning

Inskolningen tar ca 1-2 veckor. Barnet, pedagogen och föräldrarna får tillfälle att lära känna varandra. Ni föräldrar får en inblick i vår verksamhet.


Överlämning till förskoleklass

Under vårterminen kommer en pedagog från förskoleklassen på besök. Barnen besöker även skolan ca två gånger. Ni föräldrar blir inbjudna till ett föräldramöte med pedagogerna i förskoleklassen.

Sjukanmälan/frånvaro

Vid sjukdom eller ledighet meddela förskolan detta, extra viktigt om ditt barn är allergiskt. ​