Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Norrgårdens mål 2016/17

Utveckling och lärande

Vi arbetar för att barnen ska:

  • ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg.
  • utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • utveckla sin identitet och känner trygghet i den.

Barns ansvar och inflytande

Vi arbetar för att barnen ska:

  • utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Normer och värden

 Vi arbetar för att barnen ska:

  • utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Barns inflytande

Vi arbetar för att barnen ska:

  • utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
     Text