Barns inflytande.

Föräldrasamverkan


Förskola och hem

Vi arbetar för att

  • öka och tydliggöra informationen till föräldrar från förskolan.
  • att varje barn tillsammans med föräldrar får en god introduktion i förskolan och där föräldrar ges möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Varje höst har vi ett föräldramöte med information om hur vi har tänkt att arbeta under hösten och våren.

Vi har ett föräldraråd med två föräldrarepresentanter från varje avdelning som träffas tillsammans med rektor, avdelningspersonal samt kokerska.

Under våren har vi en gemensam grillfest med alla förskolans barn, föräldrar samt syskon.