Avdelningar

Norrgården är en liten förskola med endast två avdelningar, vilket gör att barnen känner sig trygga med personal från båda avdelningar.

Lingonet

Vi har barn i åldrarna 1-5 år. På Lingonet tycker vi att leken är viktig, vi ger barnen tid för lek och försöker att inte avbryta i onödan.

Lingonbarnen leker.

Blåbäret

Vi har barn i åldrarna 1-5 år. På Blåbäret tycker vi att rörelse och utelek är viktigt, vi går gärna på promenad till Mulleskogen.​

Utflykt med Blåbärsbarnen.