Rutiner

Inskolning

Inskolningstiden kan variera beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av förskola, där föräldrarna tar aktiv del.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Det finns en plan för samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för de barn som avlsutar sin förskoleperiod.

Sjukanmälan/frånvaro

Ring alltid och meddela på respektive avdelning om ert barn inte kommer på grund av sjukdom eller ledighet.
När barnet börjar på förskolan får föräldrarna information och skriver under en blankett om riktlinjer för när barnet bör stanna hemma.

Kontakt

Det är viktigt att vi har aktuella telefonnummer där vi kan nå er när barnet är på förskolan. Vi kontaktar alltid er om något händer.