Om vår förskola

Vår inriktning bygger bland annat på tankar och inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia vars pedagogiska filosofi är grundad i demokrati och jämlikhet.

Vi utgår från att människor lär på olika sätt, enskilt och i samspel med andra i relation till miljö och material genom att få undersöka, leka, skapa, imitera, fantisera, prova många gånger, kommunicera, reflektera och där långsamheten och tiden får vara en viktig aspekt.

Utifrån tanken att alla barn är kreativa och har en stark vilja till lärande strävar vi efter att bygga inspirerande miljöer med material som erbjduer många möjligheter till skapande, utforskande och lek samt att mellan avdelningarna ha en tydlig progression i miljön.