Kök och måltider

Stora husets kök: 0920-45 49 47
Lilla husets kök: 0920-45 47 33

I köken på vår förskola har vi två utbildade kockar samt ett måltidsbiträde. Kockarna arbetar med ett roterande schema mellan båda husen.

Vårt fokus ligger på att tillaga näringsrik, varierad kost där vi strävar efter att använda så lite onyttiga fetter samt socker som möjligt. Vi arbetar utifrån Luleå kommuns kostpolitiska program där det finns mer att läsa om näringsberäkning och tänket kring maten i förskolan.

En dags måltider ser ut ungefär som följande

08:00 Frukost Varierande grötsorter. Hårdbröd med pålägg och grönsaker.

11:00 Lunch Vi börjar måltiden med varierade sallader. All allergi samt etnisk kost försöker vi göra så lik den ordinarie maten som möjligt.

14.00 Mellanmålen Mjukbröd/hårdbröd med pålägg och grönsaker samt mjölk. Eller fil/yoghurt med flingor/musli.

Mellan målen får även de yngre barnen frukt för att det inte ska gå så lång tid mellan målen, detta gäller även de barn som vistas senare på eftermiddagarna.

Önskemat: En dag i månaden turas barnen om avdelningsvis och önskar sig en maträtt.
Varje höst har vi "Norrbottensdag" där vi vill medvetandegöra barnen om vikten av närproducerad och traditionell norrbottnisk kost och råvaror.
Självklart serverar vi traditionella jul, påsk och sommarluncher.