Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Vår miljö ger barnen möjlighet att själva påverka sin dag på förskolan. Vi är lyhörda inför barnens intresseområden och behov och tar med det i miljöförändringar och projektarbeten.

Föräldrasamverkan

Vi tycker att ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt. Genom daglig kontakt, föräldramöten, föräldra-forum, pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal samt webbaserad föräldraenkät vill vi att föräldrarna ska känna sig delaktiga i barnens utveckling och lärande.

Varje avdelning skriver informationsblad till föräldrarna några gånger per termin. som delas ut och/eller skickas med E-post. Vi bjuder även in barnens familjer till Munkisjoggen, Munkisloppet, vernissage m.m.

Föräldraforum

Föräldraforumet består av förskolechef, föräldra- och personalrepresentanter.
Vi träffas två gånger per termin.