Rutiner

Inskolningen kan variera mellan avdelningarna. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldern är med barnet de tre första dagarna och gör alla rutiner med sitt barn. Sedan utgår vi  från barnet och i samråd med vårdnadshavarna lägger vi upp en plan för resten av inskolningen. Räkna med att en inskolning tar ca två veckor. 

Överlämning till förskoleklass - De flesta barn som går vidare till förskoleklass börjar på Montessoriskolan. Den överinskolningen sker i samråd med pedagogen i förskoleklassen under senare delen av våren. Överinskolning till andra skolor sköts av vårdnadshavarna själva.

Sjukanmälan/frånvaro - görs till respektive förskoleavdelning via telefon eller sms. Vid sjukdom  använder vi oss av följande rekommendationer, klicka på länken:

Riktlinjer vid sjukdom