Rutiner

Inskolningen kan variera mellan avdelningearn. Vi utgår från barnen och i samråd med vårdnadshavarna lägger vi upp en plan för inskolningen. Räkna med att en inskolning tar ca två veckor. 

Överlämning till förskoleklass - De flesta barn som går vidare till förskoleklass börjar på Montessoriskolan. Den överinskolningen sker i samråd med pedagogen i förskoleklassen under senare delen av våren. Överinskolning till andra skolor sköts av vårdnadshavarna själva.

Sjukanmälan/frånvaro - görs till respektive förskoleavdelning via telefon. Vid sjukdom  använder vi oss av följande rekommendationer, klicka på länken Riktlinjer vid sjukdomöppnas i nytt fönster