Om vår förskola

De yngsta barnen från 1 - ca 3 år finns på avdelningarna Atle och Frej. Från det att barnet är ca 3 år fram till 6 år när det är dags att börja förskoleklass går de på avdelningarna Oden eller Ymer.

Vi arbetar med Montessoripedagogik, vilket för oss bland annat innebär att vi arbetar med Montessorimaterialet.  Under barnens tid på förskolan läggs grunden för deras arbetscykel och koncentration som de succesivt utökar under sin tid på förskolan. Vi har oftast arbetspass på förmiddagen då det innebär  färre avbrott och barnen har lättare att koncentrera sig.

En arbetscykel inom Montessoripedagogiken innebär bl.a att upprepa samma övningar, om och om igen tills barnet känner sig nöjd och säker på övningen. Genom detta ökas barnets trygghet och självkänsla. Barnet får ökad koncentration och vi pedagoger skapar en för barnet passande miljö, som ger förutsättningar för varje barn att arbeta så ostörd som möjligt.

En dag på Montessoriförskolan kan se ut som följer:​

06.30 öppnar förskolan på avdelning Oden. Lämnar man sitt barn efter 07.30 lämnar man på respektive avdelning, där det klockan 08.00 serveras frukost. Från det att barnen kommer och fram till lunch har barnen sitt arbetspass. Innan lunchen ca 11.00 har vi en samling där vi sjunger, läser sagor, leker lekar m.m. Klockan 11.15 äter vi lunch och därefter går vi ut till ca 14.00. De yngsta sover då ute i sina egna vagnar​. När vi kommit in är det dags för mellanmål, och efter det är det fri lek fram till dess vi stänger förskolan klockan 17.30.