Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Kvalitetsrapport Montessoriförskolanöppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden
Under läsåret 2016-2017 arbetar vi med två fokusområden, språk och kommunikation samt normer och värden. Förskolan har gemensamma mål, men varje avdelning arbetar på olika sätt mot målen utifrån barnens mognad, behov och intressen.