Barns inflytande, föräldrasamverkan

Montessoripedagogiken bygger på att vi följer barnen, vilket innebär att barnen har stort inflytande över sin tid här på förskolan.

Föräldrasamverkan: Föräldramöten höst och vår, luciafirande, våravslutning.

Vi har ett förskoleråd.  Där ingår föräldrarepresentanter från alla avdelningar på  förskolan, pedagoger och förskolechef. Förskolerådet träffas 1 gång/termin. Protokoll anslås i förskolans hall och på bloggen.