Rutiner

Här finner du en beskriving av en vecka på förskolan.
Hur du ska göra om ditt barn är sjuk och rutiner för inskolning och överlämnande till förskoleklass.

Återställ
En vecka på förskolan
Återställ
Gemensamt projekt
Återställ
Sjukanmälan
Återställ
Inskolning
Återställ
Överlämning till förskoleklass