Om vår förskola

Vår verksamhet bygger på att den ska vara trygg, utvecklande, inspirerande, utmanande och lustfylld för alla som deltar. Vi är en "förskola för alla" med fyra olika stationer som erbjuder ett brett spektra och fördjupning inom olika områden med hjälp av många olika verktyg.

Verksamheten är Reggio Emilia inspirerad med influenser från Vygotskijs teorier. Vårt arbetssätt är att utifrån det kompetenta barnet, sätta barnen i centrum. Det innebär att vi bekräftar dem genom att ta till vara deras intresse, funderingar och frågor och formar verksamheten därefter med målen i "Läroplanen för förskolan 98/10" som grund.

Arbetssättet är stationsinriktat där barnens behov och intressen får ta form med hjälp av flera "språk", såsom bild och skapande, musik, drama och sagor, sinnesupplevelser, matematik och logiskt tänkande, rörelse och hälsa.

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter.