Mediepedagogik och IKT

En pedagog på förskolan är engagerad i Luleå Kommuns IT-råd för förskolan, vars syfte är att sprida och underlätta användandet av informations- och kommunikationsteknik, IKT i förskolan.

Mediepedagogik är en del i arbetet med IKT i förskolan och syftet är att utveckla barns förståelse för sin omvärld, genom att de får skapa själva med hjälp av digital teknik samt tänka och reflektera kring det de skapat. På vår förskola arbetar vi just nu med att sätta oss in i begreppet och vad det kan innebära praktiskt i arbetet med barngruppen. Vad är det som sker när man på ett medvetet sätt tar in verktyg som lärplatta, dator, projektor, kamera, diktafon och 3D-skrivare i verksamheten.

4 punkter mot ett mediepedagogiskt förhållningssätt för pedagoger:

  • Att förstå uppdraget
  • Vilja att erövra tekniken
  • Vilja att integrera media och IKT i verksamheten med barnen
  • Vilja att dokumentera, reflektera och utveckla vidare.

På Måttsunds förskola så arbetar vi med alla fyra punkterna och har kommit olika långt i uppdraget. Kunskapen och intresset för IKT är olika, och att reflektera, analysera och gå vidare genom kollegiala samtal är vägen mot ett mediepedagogiskt förhållningsätt, med utgångspunkt i läroplanen.