Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Målen för förskolans verksamhet och de värderingar de grundar sig på bygger på de nationella målen i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vårt uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande i en trygg miljö bildar en helhet.

I år arbetar vi med projektet "Hållbar framtid", och i länken kan du läsa våra prioriterade mål för läsåret.

Återställ
Likabehandlingsplan
Återställ
Resultat
Återställ
Utvecklingsområden