Drama och Musik

Här går de allra yngsta barnen på vår förskola.

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga och våga uttrycka sig samt att det ska finnas förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimulans för varje barn att använda hela sin förmåga.

Miljön och vår verksamhet är utformad likadant som de övriga hemvisten. Det vill säga med ”stationer” för skapande, vattenlek, sinnesupplevelser, drama och musik, bygg och rörelse och natur och teknik. Vår miljö och material passar yngre barn.

Under en förmiddag i veckan arbetar alla barnen på förskolan i stationsverksamhet i våra åldershomogena grupper.  De allra yngsta stannar alltid på detta hemvist medan lite äldre barn får börja prova på andra stationer i hela huset.

Miljön, pedagoger och barn ska vara bekanta och trygga, eftersom barnen vistas mestadels på sitt hemvist, på gården och i sin grupp. Dörrarna står dock självklart öppna för de äldre barnen att vara tillsammans med oss och för de yngre barnen att gå till "Matematik, bygg och rörelse" och "Ateljé och Upplevelse".Vi sjunger sånger, tränar språk, begrepp och ramsor, vi arbetar med matematik genom ”mattepåsar”, lyssnar på flanosagor, leker lekar och utforskar världen, material och mycket annat med alla våra sinnen. 

Minimera
Rutiner

Dagen hos oss innebär många fasta rutiner, frukt, utevistelse, mat, sov osv. Det sker oftast vid samma tider för att skapa en känsla för tid och trygghet hos alla barn.

Frukost 8:00

Utelek under förmiddagen

Lunch 11:00

Sovvila eller avslappning 11:30- tills dess barnet sovit/vilat klart

Mellanmål 14:00

Återställ
Utevistelse
Återställ
Vilan
Återställ
Lek