Bygg, matematik och Rörelse

Detta hemvist består av två stationer, Matematikverkstad och Bygg.

Barnen ska inspireras till att konstruera med olika byggmaterial, använda spel, pussel och arbeta med matematik. Barnen kan leka och skapa enskilt eller i grupp och de får samtidigt möjlighet att utveckla sin finmotorik.

Vi har tillgång till en stor aktivitetshall i byn och dit kan vi gå flera gånger i veckan. Här får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik genom att klättra, krypa, springa och hoppa mm. Där leker vi tillsammans och spelar olika idrotter. Barnen ska därigenom få möjlighet att lära sig följa spelets regler, visa hänsyn och få utlopp för sin energi.

Återställ
Matematikverkstad
Återställ
Bygghallen
Återställ
Aktivitetshallen