Om vår förskola

På Lövskatans förskola går det ca. 34-36 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är fördelade på två avdelningar Bilen/Båten. Förskolan ligger i ett idylliskt och lugnt bostadsområde med närhet till naturområden.

Vårt mål är att vi är ute stora delar av dagen och därför ser vi vår utemiljö som ett stort utforskande och lärande rum.
Vi bygger vår verksamhet på att vi tror på det kompetenta barnet, att barn kan och vill bara vi ger dem förutsättningarna.
Vi ser vad barnen är intresserade av, vad som fångar dem och vad de fascineras av. Detta utgår vi från när vi utformar miljön och aktiviteterna. Vi har även som utgångspunkt att integrera äventyrspedagogik i vår verksamhet.


Förskolans pedagogiska identitet

Vi pedagoger vill att barnen ska tycka att det är roligt att komma till våran förskola och att de trivs här. De ska möta pedagoger som är intresserade av dem och ser deras möjligheter utifrån där de befinner sig och inte lyfta barnens svagheter utan stärka dem.
Vi vill att barnen ska få tillgång till en miljö som stimulerar och utmanar dem i deras utveckling och lärande. Vi vill också skapa en bra relation mellan förskola och familjen genom att föräldrarna får känna sig delaktiga i verksamheten. Viktigt är att vi vuxna är goda förebilder.


Vi lär genom lek

Leken är det viktigaste verktyg ett barn har. Leken ingår i allt vi gör. Genom leken skaffar sig barnen kunskap och den stimulerar fantasin, inlevelseförmågan och kommunikationsförmågan.
Vi utformar och förändrar hela tiden ​vår miljö utifrån barnens intressen och behov. Vi har ett tillåtande men respektfullt klimat och genom att finnas tillhands ska vi se till att inget barn blir kränkt eller skadas. Vi vuxna kan finns med i leken som ett stöd och en god förebild.


Två pojkar leker med byggmaterial utomhus.

Vi är ute varje dag

På vår förskola prioriterar vi utevistelsen och är ute varje dag och i alla väder. Detta för att tillgodose barnens rörelsebehov, befrämja hälsan och välbefinnandet.​
Vi ser att mycket lärande och utforskande sker utomhus och därför utvecklar och förändrar vi även miljön ute så den stimulerar och utmanar barnen. Vi har till exempel en bygghörna, uteateljé och vattenhörna.


Pojke som håller på med målning på en lerfigur.

Vi skapar och konstruerar

Vi har skapande aktiviteter där barnen har möjlighet till att få utforska och uttrycka sig i olika material och former. Barnen får arbeta enskilt eller i grupp.
Vi utformar aktiviteterna utifrån barnens intressen och tar tillvara och lyfter deras ideér och tankar.​