Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

LÄSÅRET 2018-2019

Lövskatans förskola - En liten förskola med många aktiviteter utomhus

Förskolans värdeord

Delaktighet Ansvar och Engagemang

Övergripande projekt

Vi kommer arbeta med:

  • Ett projekt med fokus på verbet "LÅTA"
  • Värdegrunden och socialt samspel
  • Barns inflytande

Systematiskt kvalitetsarbete 2018-2019öppnas i nytt fönster

LIKABEHANDLINGS PLAN 2018-2019öppnas i nytt fönster