En liten förskola med många äventyr

På vår förskola sker många av våra aktiviteter utomhus och vi vill integrera äventyrspedagogiken i hela verksamheten.

De aktiviteter och projekt vi gör tillsammans med barnen ska ha sin utgångspunkt i äventyr, sagor och fantasi. Detta för att vi ser att det fångar barnen och vi vill främja barnens kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Då stärker vi barnens självkänsla, självförtroende och deras förmåga att samarbeta i grupp. Lärandet sker i verksamheten som helhet, både i det vardagliga och i de planerade aktiviteterna.