Rutiner

Dockteater

Introduktion

Du som förälder är barnets trygghet under introduktionen. Det är i din närhet barnet ska vänja sig vid det nya och roliga som förskolevistelsen innebär. Under inskolningen är det bra om du som förälder är passiv i leken och finns till hands i bakgrunden. På så sätt får barnet och pedagogen en chans att genom lekens hjälp bygga upp en relation. En av pedagogerna på Laxen kommer att ansvara för inskolningen av ert/era barn. Den första dagen på inskolningen brukar börja med en mjukstart på några timmar. Schema för resterande tid av inskolningen kommer vi överens om tillsammans.


Överlämning till förskoleklass/grundskola

Pedagoger från skolan kommer och besöker oss på Laxen under våren. Barnen åker även med personal från Laxen på besök till skolan. I besöken ingår det att åka skolbuss och äta lunch.


Sjukanmälan/frånvaro

Meddela förskolan vid sjukdom eller frånvaro. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet och eventuellt vikariebehov.

Riktlinjer vid förskolebarns sjukdom