Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barnens inflytande

Barnen på Laxen får dagligen utöva sitt inflytande på många olika sätt. I arbetet med  temaarbetet är det barnens tankar och idéer som för historien/processen vidare. Vi erbjuder ett varierat material som kan användas av alla barn utifrån ålder och mogna.
Barnen får träna på att uttrycka sina tankar, och även lyssna på sina kamrater. Vi ger barnen tillfällen att träna på att ta demokratiska beslut, och samarbeta i t.ex. valsituationer och i samlingar. Vi visar att vi är intresserade av barnens åsikter och att de är viktiga.

Föräldrasamverkan

Det är tillsammans, vårdnadshavare och pedagoger, som vi ska verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina behov och förutsättningar.

Vårdnadshavare inbjuds till utvecklingssamtal en gång per år, där samtalar vi om barnens lärande och utveckling kopplat till läroplanen för förskolan. Vi bjuder in till föräldramöte. Vid detta möte kan förskolan förtydliga tankarna kring den dagliga verksamheten och vårdnadshavarna får inblick i lärandet som sker under hela dagen.

I den dagliga kontakten med vårdnadshavarna har ni möjlighet till delaktighet och att komma med synpunkter, frågor och funderingar.

På våra utflykter välkomnar vi alla föräldrar som kan och vill, att följa med