Rutiner


Inskolning förskolan


Inskolning sker i samråd med er föräldrar, där vi tillsammans ska se till att ert barn får
en mjuk och smidig introduktion i förskolan.
När ni fått förskoleplats tar ni som förälder kontakt med berörd avdelning och får reda
på vilken/vilka pedagoger som ansvarar för inskolningen.
Vid första besöket i förskolan får barn och förälder bekanta sig med ansvarig pedagog
och innemiljö, sedan utökar man besöken succesivt. Din roll som förälder är att finnas
med som stöd för ditt barn. Inskolningen sker under en till två veckor, men kan variera efter barnets behov.


Övergång till äldrebarnsavdelning.


När det är dags för de yngre barnen att börja på fjärilen tar pedagogerna hand om
övergången. Barnen får under våren vid ca tre tillfällen besöka fjärilen för att bekanta
sig med miljön och blivande kamrater och pedagoger.


Övergång förskola/skola


Mars/April Föräldramöte information om sex-års verksamheten och fritids.
April/Maj Inskolning den blivande förskoleklassen får göra 3-4 besök i skol/fritidsmiljön för att lära känna miljön och pedagogerna.


Sjukdom/Ledighet


Vid sjukdom eller ledighet
Ring eller sms:a barnets avdelning och meddela.
Detta för att underlätta för oss att planera verksamheten,
maten och eventuellt vikariebehov.