Om vår förskola

Kyrkbyns förskola består av tre avdelningar med plats för ca 51 barn. Vi har delat in barnen i "yngre" och "äldre" grupper för att bättre kunna anpassa lärmiljöerna efter barnens behov.

Hos oss är det viktigt att varje barn känner att jag kan, jag duger, detta är grunden för vårt värdegrundsarbete, där vi vuxna är goda förebilder.

Miljön hos oss ska vara trygg, tillåtande, inspirerande och lärorik. Lek och skapande är viktiga inslag i den dagliga verksamheten.

Vi vill ge barnen en bra balans mellan vila och aktivitet.

Vi delar på barngrupperna kontinuerligt för att varje barn ska få möjlighet till lek och arbetsro. Vi arbetar tema inriktat.

Utevistelse är viktig för oss, vi är ute alla dagar. Med en inspirerande och genomtänkt gård som förändras efter barnens intressen och behov är utemiljön ett viktigt inslag i barnens lärande.
Vintertid har vi skridskobana på gården och skidspår i skogen bakom förskolan.

Genom pedagogisk dokumentation, foton, film och teckningar ges barn och föräldrar möjlighet att se och reflektera över barnens lärande.