Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Kyrkbyns förskolas:

Likabehandlingsplan 2017-18

Utvecklingsområden

Förskolan deltar i Kommunsatsningen Matematikstrategi och
naturvetenskap/tekniksatsningen LuTek.

Resultat

Kvalitetsrapport 2016/2017