Frågor och svar

Organisation

När kan man börja söka till Kullens förskola?
Från och med 1 september 2018 går det att söka plats.

Hur många entréer kommer förskolan ha? 
Det kommer finnas två entréer.

Kommer barn från samma avdelning vid sin tidigare förskola att få vara tillsammans? 
Vissa förändringar kommer göras och de barn och vårdnadshavare som är berörda av förändringen är informerade. I övrigt kommer barn från respektive avdelning att följas åt.

Kommer personal från förskolorna följa med till Kullens förskola?
Ja, personal som arbetar vid förskolorna Hertsölund, Norrgården och Stubben kommer följa med till den nya förskolan.

Hur involveras personalen i processen?
En referensgrupp har bildats och personal från Norrgårdens och Hertsölunds förskola är representerade. Syftet med referensgruppen är att vara som bollplank i processen och infokanal till övrig personal.

Hur involveras vårdnadshavare i processen?
Det finns föräldraråd på Norrgårdens förskola i processen. Rådet fungerar som bollplank i processen och informationskanal till övriga vårdnadshavare och leds av förskolechef.

Måltider

Hur kommer måltiderna organiseras?
Maten till förskolan kommer att tillagas på förskolan. Barnen äter i två omgångar, de yngre barnen äter först och de äldre barnen äter lite senare.

Hur hanteras ljudnivån i matsalen?
Vi strävar efter att ha en bra ljudmiljö för barn och vuxna. Bland annat kommer det monteras ljudabsorbenter både i tak och i skärmform.

Utemiljö

Hur kommer utemiljön se ut?
En stor och härlig gård att leka på och som ger stora möjligheter till aktiviteter och fantasirika äventyr för barn i alla åldrar håller på att färdigställas.

Hur ser växtligheten ut kring förskolan?
Det kommer finnas odlingsmöjligheter på förskolans gård samt ett större grönområde för lek och aktivitet.