Rutiner

Inskolning:

Vi vill ge barnet en bra start här på förskolan, och att varje barn ska känna sig välkommet.
På vår förskola har vi en föräldraaktiv inskolning vilket innebär att föräldern är med sitt barn under större delen av inskolningen. Inskolningsperioden är 1-2 veckor.
När barnet fått en plats på förskolan så tar vårdnadshavare kontakt med personalen och får då mer information om dag och tid för inskolning.

Överlämning till förskoleklass/grundskola:

Under våren kommer pedagoger från förskoleklass till förskolan och träffar de barn som ska börja till hösten. Sen får även de barnen hälsa på i förskoleklassen. Nytt från år 2017 är att vårdnadshavare själva aktivt söker plats i förskoleklass, Luleå kommun informerar om detta när det är aktuellt.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnet är sjuk eller ledig skall förälder meddela det senast 07.00 samma morgon.
Samma gäller vid friskanmälning.