Rutiner

Inskolning:

Vi vill ge barnet en bra start här på förskolan, och att varje barn ska känna sig välkommet.
På vår förskola har vi en föräldraaktiv inskolning vilket innebär att föräldern är med sitt barn under större delen av inskolningen. Inskolningsperioden är 1-2 veckor.
När barnet fått en plats på förskolan så tar vårdnadshavare kontakt med personalen och får då mer information om dag och tid för inskolning.

Överlämning till förskoleklass/grundskola:

Förskolan och förskoleklassen samarbetar för att övergången ska ske så bra som möjligt för era barn. Bland annat har vi överlämningssamtal och under våren kommer pedagoger från förskoleklass (Borgmästarskolan) till förskolan och träffar de barn som ska börja till hösten. Sen får även de barnen hälsa på i förskoleklassen. Om ni väljer annan skola än Borgmästarskolan så kommer det att ordnas individuella lösningar för överlämning.
Nytt från år 2017 är att vårdnadshavare själva aktivt söker plats i förskoleklass, Luleå kommun informerar om detta när det är aktuellt. Om inget aktivt val görs kommer barnet att placeras i närmaste skola. Från 1/1 2018 införs 10-årig skolplikt i Sverige. Detta innebär att förskoleklassen blir obligatorisk.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnet är sjukt eller ledigt skall förälder meddela det senast 07.00 samma morgon via telefon eller sms.
Samma gäller vid friskanmälning.