Om vår förskola

Kristallens vision

På Kristallens förskola lägger vi grunden för barnens livslånga lärande.

Våra värdeord som ligger till grunden för arbete med barnen är:

 • Delaktighet & inflytande
 • Glädje & gemenskap
 • Lärande
 • Mångfald

Gemensamma mål

Alla barn stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling genom att vi:

 • är tydliga i vårt språk med barnen. Vi använder och benämner olika begrepp som höger, vänster, mer, mindre m.m
 • har tillgängligt material som stimulerar och utmanar
 • ser var varje barn står och utgår från barnets nivå
 • använder och synliggör matematiken konkret i vardagen

​Alla barn stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik genom att vi:

 • erbjuder material som magneter, byggmaterial och klossar
 • experimenterar
 • ger barnen utmaningar och uppgifter
 • låter barnen göra egna skisser
 • observerar årstidsväxlingar​

​Alla barn stimuleras i sin språkliga utveckling genom att vi:

 • använder rim och ramsor
 • läser sagor och har boksamtal. Barnen får öva på att återberätta en saga.
 • för dialog med barnen
 • använder ett nyanserat språk
 • använder oss av teater- rollspel
 • väcker och stimulerar barnens nyfikenhet för skriftspråket