Barns inflytande, samverkan med vårdnadshavare

Samverkan mellan hem och förskola är viktig när det gäller våra barn!

Vi har 1 föräldramöte/termin samt forum för samverkan (föräldraråd).

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år
där pedagog och förälder kan samtala
om barnets utveckling och lärande.Självklart kan vårdnadshavare begära ytterligare utvecklingssamtal vid behov.

Traditioner är en fin tid för gemenskap. Vi firar lucia med fika till föräldrar och barn. Vi uppmärksammar även andra traditioner tillsammans med barnen.