Rutiner

Sjukanmälan/frånvaro

Om barnet är sjukt så kontaktas förskolan så snart som möjligt.
Tel 0920-45 71 07
SMS 076-763 13 58

Inskolning

Inskolning sker individuellt i samråd med vårdnadshavarna. Inskolningens upplägg och längd kan variera efter barnens behov men detta görs i samförstånd med vårdnadshavarna, de känner sitt barn bäst.

Från förskola till förskoleklass

Eftersom de båda verksamheterna finns under samma tak sker övergången från förskola till förskoleklass successivt och utifrån barnens mognad.
Under vårterminen har vi inskolning till förskoleklass och fritids då blivande Gluggar får delta i en del av förskoleklassens och även fritidshemmets aktiviteter. Dessutom är de med på gemensamma friluftsdagar för hela skolan.