Om vår förskola

Utforskande och lekfullt lärande

Klöverträsk förskola ligger vackert belägen i en lantlig miljö som präglas av välkomnandets etik såväl i miljön som mellan barn, pedagoger, övrig personal och föräldrar. Förskolan kännetecknas av en trygg miljö där alla känner sig sedda och är sedda. På rasterna leker alla, från förskolebarn till årskurs 6, tillsammans. Vi har gemensamma teman och friluftsdagar tillsammans med skola och fritids vilket medför att övergången från förskola till skola sker helt naturligt då förskolebarnen redan känner skolans miljö, elever och personal.​

Vi arbetar med ett entreprenöriellt lärande där barnen får utveckla förmågan att ta initiativ, ansvar och omsätta ideér till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta egna beslut.

Läs mer om vad vi gör under fliken avdelningar här till höger.

Skolskogen

Genom Baltiska fonden har vi på Klöverträsk skola och förskola fått ett stipendium att använda till bland annat skapandet av en skolskog. SCA har ställt ett område i direkt närhet vid skolan till vårt förfogande, just vid elljusspåret.

Vi har fått mycket hjälp från bybor för att ställa i ordning skolskogen. En skördare har öppnat upp en glänta och en grävare har plockat bort stubbar och jämnat till marken. Alla barn på skolan har hjälpts åt att dra bort ris efter skördaren. Skogsstyrelsen har hjälpt oss med att bygga en eldstad och ett vindskydd. Många föräldrar har anmält sig frivilliga till att hjälpa till med att bygga upp vindskyddet och ställa i ordning.

Maten äts med glädje och god aptit

Skolrestaurangen ligger i skolans hjärta. Varje dag får barnen känna doften av nylagad mat. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål varje dag. Maten äter personal och barn tillsammans både inne på förskolans avdelning och tillsammans i matsalen med skolans elever och pedagoger.