Lärande för hållbar utveckling - i förskolan

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 98, 2016)

På vår förskola arbetar vi aktivt med lärande för hållbar utveckling. Vi hämtar inspiration från boken "Lärande för hållbar utveckling - i förskolan av Sanne Björklund.
Den här våren har vi utökat våra pallkragar för att kunna plantera ännu mer och vi använder oss av komposteringsmetoden Bokashi. En relativt nytt sätt att berika jorden genom att fermentera matresterna vi lämnar efter oss för att därefter gräva ned dessa direkt i våra pallkragar.
En odlande förskola erbjuder många möjligheter till lärande i, om, för och med naturen. En relation till naturen som sitter i kroppen!

"Lärande för hållbar utveckling handlar idag om att integrera miljöfrågor samt sociala och ekonomiska frågor i en helhet. Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om så väl konsumtion som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är exempel på principer som ingår i begreppet lärande för hållbar utveckling. (Utbildningsdepartementet, 2010:15)"

Här planteras morötter i stora lass.