Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Barnen får vara med och utarbeta förskolans regler. Detta gör vi tillsammans i samlingar där alla är med och bestämmer och får möjlighet att säga sin åsikt och komma med nya ideér. När barnen själva bestämmer reglerna är de lättare att följa.

Vi har valstund varje dag efter maten. Här får barnen själva välja den aktivitet de vill göra.

Föräldrasamverkan

På vår förskola och skola har vi ett skolråd - forum för samråd. Vi träffas ca två gånger per termin eller mer om behov finns.

Våra vårdnadshavare samverkar med förskolan på många sätt:
Vi har :

  • Lilla Vasaloppet
  • Klöverruset
  • Sommarfest
  • Grötfest
  • Skolskogen

I alla dessa aktiviteter är vårdnadshavarnas medverkan helt nödvändig.