Klöverträsk förskola

Klöverträsk förskola har för närvarande två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. 
Vi har öppet mellan 06.00 och 17.30 varje dag.

Utevistelse

Vi är ute varje dag i vår fina omgivning. Närheten till naturen och vår skolskog ger oss många spännande och äventyrliga utflykter i naturen. Det är skönt ute och härligt att hoppa, skutta, springa och att bara röra på sig när det kryper i kroppen. På vintern har vi skidspåret och skridskobanan utanför dörren. Ofta äter vi också vårt mellanmål ute i vår fina grillkåta.

Språk

Språket är vår "röda tråd" i arbetet med barnen. Vardagssituationer bildar grunden och i våra språksamlingar bygger vi vidare med rörelsesånger, rim och ramsor, språk och sagopåsar. Allt för att göra barnen språkmedvetna och öka språkfärdigheterna.
Vi har både planerade och spontana högläsningsstunder under dagarna. 
Våra bokpåsar, som vi skickar hem till barnet med familj,  är mycket omtyckta. Den innehåller förutom boken, virkade figurer (i anknytning till boken), en kamera så barnet och familjen kan ta bilder samt ett häfte att skriva ett litet utlåtande om boken i.

Matematik

I det pedagogiska arbetet med matematik ska vi utmana barnen att utveckla sina matematiska förmågor genom att bl a undersöka, reflektera, se mönster och ge dem matematiska utmaningar där det lekfulla lärandet är i fokus.

teknik

Teknik

För att kunna hantera vardagens teknik behöver barnen bli bekväma med att utveckla kunskaper i och om teknik. Det är här förskolans verksamhet spelar en viktig roll genom att hjälpa till att förbereda barnen att kunna klara av att möta och hantera allt mer avancerad teknik.
Vi på vår förskola agerar som medforskare där barnen får utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen.

Lek

I leken lär sig barnen att utveckla sina förmågor, den stimulerar fantasin och ökar nyfikenheten. Barn utvecklar empati och lär sig visa hänsyn till andra genom leken. På vår förskola ges barnen möjlighet till fri lek med närvaro av pedagog där de kan bearbeta sina upplevelser och känslor.
Vi har även arrangerade lekar, många utomhus, som t ex "Vad är klockan fru Lejon?" eller "Kom alla mina kycklingar". Här tränas t ex att följa regler och turtagning.
Det är vår uppgift som pedagoger att stötta och hjälpa till där behov finns.