Förskolans rutiner

Inskolning

Föräldrarna får meddelande om att barnet fått plats på Klippans förskola och vilken avdelning. Vid första kontakten kommer vi fram till hur lång inskolningen ska vara och hur den ska gå till. En av personalen är ansvarig för detta. Vi vill tillsammans med dig som förälder skapa en trygg start på förskolan genom lek och aktiviteter Kontakten med övriga barn och personal utökas eftersom. Ömsesidig information om barnet och våran verksamhet sker under inskolningen.

En dag på klippan

6:00 Vi öppnar förskolan på avd Humlan.

7:30 Går barn och personal över till respektive avd.

8:00 Frukost på växhuset.

9:00 Utevistelse, utflykter och dyl.

11:00 Samling.

11:15  Äter vi lunch.

12:00 Avd växhuset har utevistelse eller aktivitetskort

Blomman och Humlan har sovvila.

12:30 Tema, aktiviteter och lek.

14:30 Äter vi mellan mål.

15:00 Inne eller ute aktiviteter.

16:15 Samlas barn och personal på avd Humlan.

18:00 Stänger förskolan.

Om ditt barn är sjukt eller ledigt meddela alltid respektive avdelning.

Avd Växhuset 45 39 04

Avd Humlan 45 47 56

Avd Blomman 45 39 05

Rutiner för överlämnandet från förskola till förskoleklass

Pedagoger från Bergnäsets kommunala förskolor och skolor samverkar kontinuerligt i nätverk för barns trygghet och lärande som resulterar till positiv utveckling.

Vi har bl.a. utarbetat bra rutiner för barns start i förskoleklass och fritidshem.

Barnens första möte: Förskoleklassens personal  besöker förskolorna för att träffa barnen och för att lämna informationsbrev.

Andra mötet: Förskolebarnen följs till skolan av förskolepersonalen där de stannar hos sina nya "fröknar". Vi leker tillsammans, går husesyn och barnen bjuds på frukt.

Tredje mötet: Förskolebarnen följs till skolan av förskolepersonalen där de stannar hos sina nya "fröknar" för att leka tillsammans och besöker andra miljöer inom skolan. Barnen bjuds på frukt.

Fjärde mötet: Förskolebarnen följs till skolan av förskolepersonalen där de stannar hos sina nya "fröknar" för att leka tillsammans och äter lunch i matsalen. Förskolepersonalen hämtar barnen.