Om vår förskola

På klippans förskola läggs grunden för ett livslångt lärande:

  • Vi lägger stor vikt på leken, sociala utvecklingen och lärandet. Vi ger leken ett  stort utrymme.
  • Vi erbjuder en lärande miljö som upplevs som rolig, utmanande och som ger möjlighet till utforskning.
  • Vi använder ny teknik som Projektor, Ipads, Webbägg ( Digitalt förstoringsglas ) på varje avd tillsammans med barnen.
      
    I det vardagliga arbetet och tillsammans med andra barn och vuxna tränas det sociala samspelet.
  • Vi vill ge barnen ett rikt språk så att de kan uttrycka sina åsikter och tankar, vilket har stor betydelse för barnens självkänsla och i samspel med andra.
  • Vi prioriterar utevistelsen och vi har en spännande gård för lek och utmaningar, vilket främjar barnens hälsa och rörelsebehov.
  • Vi gör utflykter till skogen, pulkbacken,idrottsanläggningen m.m som ligger i vår närmiljö.

LÄRANDEPÄRM

För att barnen ska kunna se sin egen utveckling och sitt eget lärande samlar vi bilder, pedagogiska dokumentationer och annat som visar på barnens utveckling i en pärm som sedan barnet får ta med sig när barnet slutar på förskolan.

Anette vår förskolechef

Förskolechefen berättar

Jag, Anette Sturk är sedan augusti 2010 förskolechef på Stenåsens, Bergstaden och Klippans förskola.

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildare en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."(Lpfö -98).
I mitt uppdrag som ansvarig ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i dialog med pedagoger, föräldrar och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.
Pedagogernas kompetens, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.
Förskolan erbjuder barn många sociala kontakter, vilket jag ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra.
Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp, aktiviteter och vilket arbetsområde man just för tillfället lägger fokus på.
Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan.
Det sker ständigt en översyn över hur lokaler används.
Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder, aktiviteter och närvaro just för dagen. 

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.
    
Anette Sturk
Rektor Stenåsen,Bergstaden och Klippans förskolor.
Tel. 0920 - 45 46 29     070-6460623