Mål,Planer,resultat,utvecklingsområden.

Läroplanen- Lpfö 98 (Reviderad 2010)

  • Normer och Värden.
  • Utveckling och lärande.
  • Språk och kommunikation.
  • Inflytande och delaktighet.