Barns inflytande och föräldrasamverkan

BARNENS INFLYTANDE

För att barnen ska få känna sig delaktiga i verksamheten så gör vi regelbundna intervjuer med barnen, för att fånga upp vad barnen tycker om att göra, vilka rum de tycker om att vara i och var de får arbetsro och trygghet. Vi jobbar med aktivitetskort då har barnen möjlighet att välja vilka aktiviteter de ska jobba med i vår inomhusmiljö.

FÖRÄLDRASAMVERKAN

Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga i vår verksamhet, därför strävar vi efter ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi har ett föräldramöte på hösten där vi informerar om vår verksamhet.
Utvecklingsamtal har vi 1-2ggr/år. skriftlig information i almanacka och på whiteboardtavla i respektive hall, vi skickar även ut information via våra bloggar som vi har på varje avdelning till föräldrarna. Digitalfotoskärm finns på varje avd vi visar bilder från aktiviteter som vi gör tillsammans med barnen, vi bjuder in barn och föräldrar till gemensamma fester tex. vid Lucia och Sommarfest.