Rutiner

Inskolning

Inskolningen är till för att barnet succesivt skall vänja sig vid allt det
nya. Det sker i samråd med er föräldrar, där vi tillsammans ska se till att ert/era barn får en mjuk och smidig introduktion i förskolevärlden.
En trygg och kreativ miljö i förskolan blir en god plattform inför barnens
övergång till skolan. 

Arbetsplan för barnens övergång från Kläppbackens förskola till Kläppen- och Hemängsskolan

Övergången från förskolan sker efter en utarbetad modell:

  • På våren, innan övergången till skolan, träffas personalrepresentanter för förskola och skola för att planera vilka dagar och vilken tid som de olika besöken skall ske.
  • Ett föräldramöte för blivande sexårsföräldrar hålls innan besöken börjar.
  • Förskollärare från skolan besöker alla barn i deras förskolemiljö där de lär känna kommande skolbarn.
  • Vid tre tillfällen går barnen på besök till sitt blivande spår för att träffa sina nya kamrater och personal. Barnen gör ytterligare ett besök där de blir bjudna på lunch.
  • Alla föräldrar får ett brev där skolan berättar om när skolbesöken skall ske och en uppmaning om att ta kontakt med spåret för att kunna boka in en tid för eget besök.

Syftet med besöken och föräldramötet är att:

  •   Barnen och föräldrar ska lära känna skolan och personalen.
  •   Barnen och föräldrar ska få ställa frågor.
  •   Föräldrar ska bli informerade.

Det skaockså finnas ett informationsbyte mellan förskola och skola om det som är viktigt för barnets fortsatta utveckling. Sunderbyns röda tråd 1-16 år ska genomsyra verksamheten.

Sjukanmälan/frånvaro

Om ert barn blir sjukt — ring eller sms:a förskolan före kl 7.00 för att förhindra att vi beställer onödigt mycket mat eller vikarier vi inte behöver. När barnet är friskt och kommer tillbaka till verksamheten ringer/sms:ar ni också senast samma morgon 7.00 för att meddela detta.

Olycksfall

Om olyckan är framme är det viktigt att vi har aktuella telefonnummer där vi kan nå er när barnet är på förskolan. Vi kontaktar alltid om något händer. Alla barn är försäkrade via Folksam.