Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

 

Utvecklingsområden

Förskolan deltar i Kommunsatsningen Matematikstrategi och naturvetenskap/tekniksatsningen Lutek.

Resultat

Nöjd kund-enkätöppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapportöppnas i nytt fönster