Barns inflytande, föräldrasamverkan

Föräldraråd

För att förbättra och utveckla verksamheten har vi ett föräldraråd, där föräldrarepresentanter, pedagoger och förskolechef medverkar. Du som förälder kan här vara med och påverka och känna delaktighet i vår förskola. De olika avdelnningarnas representanter finns anslaget i hallarna.

För mer information kontakta personal eller Förskolechef.

Alla barn är unika och vi vill att alla barn ska känna att de har inflytande över sin dag. Vi utgår alltid från barnens erfarenheter, intressen och behov när vi planerar vår verksamhet.