Avdelningar

I Luleå kommun är antalet förskoleplatser 17/avdelning i snitt, men eftersom barn till föräldralediga och arbetssökande genererar en halv plats blir antalet barn ofta fler. Barn till föräldralediga/arbetssökande deltar i förskoleverksamheten 15 timmar/vecka, tisdag-torsdag mellan klockan 8.30-13.30.

 

Kläppbackens förskola består f n av två avdelningar:


Rödbläran: 14 barn, 1-3  år.

Blåklockan: 21 barn, 3-5 år.