Rutiner

Inskolning​

När ni vårdnadshavare blivit meddelande om att ert/era barn blivit tilldelade en plats på Karlsviks förskola tar ni kontakt med oss och vi kommer överrens om hur länge inskolningen ska vara. Den varierar mellan en till två veckor efter barnets behov. Vi involverar all personal så att barnet ska känna sig trygg med oss alla. Barnet får tillsammans med föräldrarna bekanta sig med vår förskola och kontakten med övriga barn sker gradvis. Ömsesidig information om barnet och vår verksamhet sker under inskolningen.​

Sjukanmälan/frånvaro

Om barnet är sjukt eller ledigt meddela genom att ringa till förskolan.

Tel: 0920-45 57 18 eller meddela genom sms till 076-768 00 42

Överlämnande till förskoleklass

Inför överlämningen till förskoleklass har vi ett samarbete med Borgmästarskolan i form av besök och några gemensamma aktiviteter.