Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Förskolan är en viktig grundsten i det svenska utbildningssystemet och det livslånga lärandet.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkade behandling