Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande

Vi anser det viktigt att vi som pedagoger är lyhörda och lyssnar på barnen för att utifrån det skapa en miljö som stimulerar och utmanar. När vi arbetar med projekt utgår vi från vår nuvarande barngrupp. Vi observerar och dokumenterar barnen under en längre tid i deras lekar och genom samtal för att få fatt på deras intressen och förkunskaper innan vi planerar och påbörjar projektarbeten.

Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten är en stor del av vår föräldrasamverkan. Genom dagliga samtal samt utvecklingssamtal med föräldrarna skaffar vi oss mesta möjliga kunskap om barnet, så att vi kan skapa en verksamhet som utvecklar barnet så rikt som möjligt.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal/ år samt avslutningssamtal med de barn som går över till skolan. Där utgår vi från våra projektdokumentationer.

Vi inbjuder till föräldramöte och även till trevligheter såsom Luciamorgon och sommarfest.

Vid behov har vi arbetskvällar med föräldrarna där vi tillsammans gör om i vår miljö.