Rutiner

Inskolning

Vi vill att barnen, tillsammans med föräldrarna, skall få en bra start på förskolan. Därför räknar vi med en inskolningsperiod på ca 2 veckor.

Somliga barn kan bli lite oroliga i samband med inskolningen. Barn kan till en början reagera på följande sätt:

* det är tröttare än vanligt på kvällen.
* det sover oroligt eller har svårt att somna.

Varje barn är unikt. Vi ser det därför som synnerligen viktigt att genom samtal mellan personal och föräldrar ordna det så bra så möjligt för barnet.