Barns inflytande, föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Vi vill att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära samarbete med föräldrarna. Som förälder har du möjlighet att påverka verksamheten genom vårt föräldraråd samt genom att delta i utvecklingssamtal, föräldraträffar, öppet hus m.m.

Varje vår har vi som tradition en vernissage där barnens skaparkraft står i centrum och vi fikar tillsammans och har kul.