Rutiner

Introduktion till förskolan

Vi använder oss av en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att ni tillsammans med barnet utforskar förskolans verksamhet. Med tryggheten från er föräldrar kan barnet lära känna sina kamrater och pedagogerna. Introduktionen beräknas ta en till två veckor. Ca en månad efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal.

Rutiner för överlämnande till förskoleklassen

Barnen får ett första besök av den pedagog de kommer att ha.
Barnen åker och besöker förskoleklassen  med en personal från förskolan
Personalen har ett överlämningssamtal.

Sjukanmälan/ frånvaro

Vi vill att föräldrar kontaktar oss om barnen är sjuka eller lediga från förskolan/fritids.

Flerspråkiga barn

På Jämtögårdens förskola och fritidshem har vi personal som talar engelska och finska, vilket gör att vi kan bemöta barn med andra modersmål i en bredare utsträckning.

Dagsrutiner

​06.00 Förskolan öppnar
07.45 Frukost
08.30 Utevistelse- onsdag utflykt 09.00
09.30 Gruppaktivitet tisdag, onsdag, torsdag
10.45 Lunch
11.30 Sovvila- läsvila- lek
14.00 Mellanmål
16.00 Vi slår ihop med fritids
16.30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger